Oppdal Bruddheller fra Minera skifer
Left
Right
Left
Right
Oppdal Bruddheller fra Minera skifer
Heta Quad Pelletsbrenner
Oppdal Skiferflis
Oppdal bruddskifer
Oppdal bruddskifer stor størrelse
Oppdal bruddskifer mellomstor størrelse
Padang granitt
Granitt brostein
Oppdal bruddskifer lagt som tråkkheller
Mørk Oppdal skiferflis
Terrasse med Oppdal skiferflis
Moderne terrasse med Oppdal skiferflis
Terrasse med mørk Oppdal skiferflis
Terrasse med Oppdal bruddskifer
Uteområde med Oppdal bruddskifer
Bruddheller i mørk Oppdalskifer
Uteområde med Oppdal skiferflis
Terrasse med Oppdal bruddskifer
Offerdal skiferflis
Oppdal bruddskifer stor størrelse
Oppdal bruddskifer stor, granitt kantstein
Atlantic white granittflis
Granitt brostein
Oppdal bruddskifer
Mørk Oppdal bruddskifer
Oppdal tråkkheller 40 x 60 cm
Oppdal bruddskifer stor størrelse
Oppdal tråkkheller på stranda
Alta Bruddskifer
Alta skiferflis
Vegglampe type Blink fra In-lite
Vegglampe type Ace down fra In-lite

Terrasser

Skifer og granitt har vært brukt i uterom og terrasser i Norge gjennom århundrer. Vårt tøffe klima setter krav om kvalitet og legging. Sigvartsen lagerfører et stort utvalg skifer og granittstein, og gir deg kvalifiserte råd. Skifer som bruddheller og flis. Vakre, varme gråtoner. Ulike overflater.

Oppdal Bruddheller fra Minera skifer
Right
Oppdal bruddskifer

Oppdal Bruddheller fra Minera skifer.

Heta Quad Pelletsbrenner

Heta Quad Pelletsbrenner.

Blink Dark fra In-lite

Blink Dark fra In-lite

Oppdal skiferflis

Oppdal skiferflis.

Oppdal bruddskifer

Oppdal bruddskifer.

Oppdal bruddskifer, stor

Oppdal bruddskifer i stor størrelse.

Oppdal bruddskifer, mellomstor

Oppdal bruddskifer i mellomstor størrelse.

Padang granitt

Padang granitt.

Granitt brostein

Brostein i granitt.

Oppdal bruddskifer

Oppdal bruddskifer lagt som tråkkheller.

Mørk Oppdal

Mørk Oppdal skiferflis.

Oppdal skiferflis

Terrasse med Oppdal skiferflis.

Oppdal skiferflis

Moderne terrasse med Oppdal skiferflis.

Mørk Oppdal skiferflis

Terrasse med mørk Oppdal skiferflis.

Oppdal bruddskifer

Terrasse med Oppdal bruddskifer.

Oppdal bruddskifer

Uteområde med Oppdal bruddskifer.

Mørk Oppdalskifer

Bruddheller i mørk Oppdalskifer.

Oppdal bruddskifer

Terrasse med Oppdal bruddskifer

Offerdal skifer

Offerdal skiferflis.

Oppdal bruddskifer

Oppdal bruddskifer i stor størrelse.

Oppdal bruddskifer / granitt kantstein

Stor Oppdal bruddskifer og kantstein i granitt.

Atlantic White

Atlantic white granittflis.

Granitt brostein

Brostein i granitt.

Oppdal bruddskifer

Oppdal bruddskifer.

Mørk Oppdal

Mørk Oppdal bruddskifer.

Oppdal tråkkheller

Oppdal tråkkheller 40 x 60 cm.

Oppdalskifer

Oppdal bruddskifer i stor størrelse.

Oppdal tråkkheller

Oppdal tråkkheller på stranda.

Alta bruddskifer

Alta Bruddskifer.

Altaskifer

Alta skiferflis.

In-lite Blink

Vegglampe type Blink fra In-lite.

Ace down In-lite

Vegglampe type Ace down fra In-lite.Lys fra In-lite er på 12V med transformator. Dette gjør at du enkelt montere dette selv.